Nieuws items

Najaarsevenement 2018

(Let op: Aangepast adres restaurant!).

Het najaarsevenement vindt dit jaar plaats op zaterdag 27 oktober.

Een bezoek aan het Watersnoodmuseum te ouwerkerk.

Na denken, peinzen en toeval hebben Marian en ik opnieuw, naar onze mening, een geweldige bestemming gevonden voor ons najaarsevenement in oktober. Afgelopen winter hebben wij voor de tweede keer een bezoek gebracht aan het watersnoodmuseum in Ouwerkerk. Wie van ons, inmiddels vele 65-plussers, herinneren zich niet die zondagochtend in februari 1953. Noorderstorm en springtij deden de dijken in Zeeland bezwijken en heel Nederland raakte in rep en roer. Zeeland, delen van Noord-Brabant en Zuid-Holland werden bedreigd en liepen waterschade op. Verschrikkelijke tonelen speelden zich af in de getroffen gebieden en het duurde lang eer er met de toenmalige en gebrekkige communicatie niet alleen redding op gang kwam, maar ook inzicht in de situatie. Een indrukwekkend museum houdt de herinneringen aan deze watersnood levendig maar geeft ook een duidelijk beeld van hoe het er toen aan toeging. Wij, mensen van 70+ en ouder zullen het zich wel duidelijk herinneren maar mensen van na 1950 kunnen het alleen maar weten via overlevering. Welnu, 65 jaar na de ramp is het zeer de moeite waard om herinneringen op te halen of kennis te maken met wat toen plaats vond. Het aanpakken van de Deltawerken werd een rechtstreeks gevolg van deze ramp want dit mocht nooit meer gebeuren. Een project zoals het in deze tijd nooit meer uitgevoerd zou kunnen worden omdat het huidige overleg daar te vertragend op zou werken. Was het toen niet de minister van financiën, Willem Duizenberg die de knoop doorhakte en zei: beginnen maar. Dit alles is in dit watersnoodmuseum op een geweldige manier in beeld gebracht waarbij gebruik gemaakt is van de caissons die gebruikt werden om de gaten in de dijken te dichten. Om na dit museumbezoek van de opgedane indrukken te herstellen hebben wij in restaurant “De Vierbannen” nog een heerlijk moment om na te praten en te verwerken wat we allemaal gezien hebben.

Programma in het museum: uur inloop

12.00 / 12.30 uur entree individueel af te rekenen i.v.m. grote hoeveelheid museumkaarten

12.30 / 13.30 uur lunch

13.30 / 14.30 uur extra lange inleiding

14.30 / 16.00  uur museumbezoek

16.00 uur afsluitend kopje koffie/thee met Zeeuwse bolus

Vanwege de sluiting, per 28 augustus, van restaurant de Vierbannen worden we ontvangen bij Hostellerie Schuddebeurs aan de Donkereweg 35, 4317 NL Schuddebeurs-Noordgouwe. Hier kan men eventueel ook overnachten. Hostellerie Schuddebeurs is te bereiken onder nummer 0111-413103 en per mail: hostellerie@schuddebeurs.nl

16.30 vertrek naar Hostellerie Schuddebeurs (9 km)

De culinaire invulling als volgt zal zijn:

17.00 uur        Ontvangst in Hotellerie Schuddebeurs waarbij geserveerd een aperitief en enkele hapjes.

18.00 uur        Aanvang diner bestaande uit:

  • Soep van de dag
  • Keuz uit: vis van de dag/biefstuk/gekookte mosselen en dat alles voorzien van   passend garnituur.
  •  Ijs met seizoenfruit en dat alles van eigen Zeeuwse bodem

± 19.30 uur     Einde.


Inschrijving najaarsevenement 2018 Watersnoodmuseum in Ouwerkerk op zaterdag 27 oktober.

Ten behoeve van het restaurant wordt u gevraagd van tevoren uw voorkeur op te geven voor vis/vlees of mosselen. Wij vragen u dit bij de overmaking te vermelden.

U kunt zich aanmelden door € 51 pp. over te maken op bankrekeningnummer NL70RABO0553918168 t.n.v. J. C. Christiaanse e/o M. A. Christiaanse ’t Hart.

Ter bevestiging kunt u daarnaast een mail naar info@schipperskring.nl sturen zodat Jan en Marianne op voorhand weten dat u zich heeft ingeschreven.

Het juiste adres voor het museum is:

Weg van de Buitenlandse Pers 5

4305 RJ Ouwerkerk

Telefoon: 0111 – 644 382

Startsein aanleg Reevesluis in het Drontermeer

Door het Reevediep, de nieuwe waterverbinding (bypass) tussen de IJssel en het Drontermeer, wordt vanaf 2022 in extreme omstandigheden het hoogwater van de IJssel sneller afgevoerd via het Drontermeer en het Vossemeer naar het IJsselmeer. Om dit te realiseren nemen het Rijk, de provincie Overijssel, de provincie Flevoland en Waterschap Zuiderzeeland de komende jaren vier nieuwe maatregelen om het gebied rond Kampen beter te beschermen tegen hoogwater. Minister Schultz van Haegen heeft de projectbeslissing voor de eerste maatregel genomen. Ze geeft daarmee het startsein voor de bouw van de Reevesluis, één van vier maatregelen. Lees meer…

IJsselmeervereniging Nieuwsbrief nr.34

Waterplanten overlast neemt af & Schilders en tekenaars van het IJsselmeergebied gezocht.

Waterplanten:

De groei van fonteinkruid is in de Randmeren zo onstuimig dat watersporters er met hun boten niet meer doorheen komen. Daarom wordt het elke zomer één keer gemaaid door coöperatie Gastvrij Randmeren. Watersporters zouden liever meerdere keren willen maaien, maar daar is geen geld voor. Lees meer …

Schilders en tekenaars:

De IJsselmeervereniging bestaat 45 jaar en gaat een gedenkboek uitgeven. De redactie zou het leuk vinden als hierin ook een paar kunstwerken van onze leden acheter viagra opgenomen zouden kunnen worden.  Lees meer…

Klik hier om alle artikelen van nieuwsbrief 34 in te zien.

Werkzaamheden Marker Wadden

Tot medio 2018 geldt een vaarverbod voor het gebied waar Boskalis aan het werk is. Het werkgebied waar het vaarverbod geldt is gemarkeerd met gele betonning met een algeheel vaarverbod als topteken.

Onderstaande brief hebben wij onlangs ontvangen:

 

Beste watersporter,

Met deze brief willen wij u informeren over de werkzaamheden die Boskalis in opdracht van Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten uitvoert voor de aanleg van de Eerste Fase Marker Wadden.

Tot medio 2018 geldt een vaarverbod voor het gebied waar wij aan het werk zijn. Het werkgebied waar het vaarverbod geldt is gemarkeerd met gele betonning met een algeheel vaarverbod als topteken. Zie ook het Verkeersbesluit zoals op 5 februari 2016 is gepubliceerd in de Staatscourant (jaargang 2016, Nr. 5298, RWSV2015-00007314).

Het is verboden om het gemarkeerde werkgebied in het Markermeer rondom de te realiseren Eerste Fase Marker Wadden met vaartuigen in, uit of door te varen zonder ontheffing.

Binnen het gemarkeerde gebied wordt met groot materieel gewerkt en zijn plaatselijk ondieptes aanwezig. Wij verzoeken u voor uw eigen veiligheid dit vaarverbod in acht te nemen. Hartelijk dank hiervoor.

Met vriendelijke groet,

Bart van Asperen – Projectleider

Boskalis

 

Bericht van de Wadvaarders

Mededelingen Wadvaarders juli/augustus.

Het plan om in juli een eerste officiële nieuwsbrief van de Wadvaarders rond te sturen onder de leden hebben we niet gehaald; die komt, is nu de bedoeling, na de vakantieperiode.
Omdat er wel een paar actuele onderwerpen zijn stuur ik in plaats daarvan onderstaande mededelingen rond.
Velen van jullie zitten hopelijk op het water en omdat de mail- en internetverbinding dan niet altijd optimaal zal zijn, is deze mail zonder opsmuk en plaatjes.

Nog een prettige zomertijd,

Robbert van der Eijk
secretaris Wadvaarders

Nieuwsbrief Wadvaarders
Redacties van Berichten en website en het bestuur hebben besloten over te stappen van 4 Berichten  per jaar naar 2 per jaar, maar dan wel in magazine formaat en in kleur. Om u tussentijds toch van informatie te voorzien is besloten een aantal nieuwsbrieven per mail rond te sturen. De bedoeling was om de eerste nieuwsbrief in juli klaar te hebben, maar door de vakantie is dat niet gelukt. In plaats daarvan krijgt u nu eerst deze mededelingen van het bestuur om u toch nog tijdens het hoogseizoen van enkele actuele zaken op de hoogte te stellen.
Help de wetenschap van de Wadden 
We zoeken Wadvaarders die hun favoriete plekken en/of routes willen markeren via Greenmapper: Deel je favoriete natuurplek en je favoriete vaarroute met de wetenschap. Met jouw hulp brengen we de wetenschappelijke kennis over waardering en beleving van natuur verder. Daarom is Greenmapper een onderdeel van de monitoring van de vaarrecreatie in de Waddenzee, waaraan de Wadvaarders https://www.viagrapascherfr.com/viagra-homme/ meewerken. Lees verder op www.wadvaarders.nl.
Alternatieve zuidelijke route Blauwe Balg 
Net als vorig jaar is de alternatieve zuidelijke route door de Waardgronden onder de Blauwe Balg 27 juli opengesteld. De route is betond met iets grote tonnen als vorig jaar. De openstelling van de route is een pilot en het gebruik wordt gemonitord. We horen graag welke ervaringen jullie met de route hebben.Voor de actuele kaart en de positie van de boeien zie www.nautin.nl
Veel nieuwe mosselbankjes
In het Waddengebied worden dit jaar opvallend veel nieuwe mosselbankjes aangetroffen. Lees hier over meer, over de ontwikkeling van veel nieuwe mosselbankjes, o.a. bij de Richel op www.wadvaarders.nl
Noordpolderzijl
Het haventje en de geul zijn in april geploegd. De huidige situatie is dat de haven ca 1 uur rond hoogwater voor schepen met een kieldiepte van minder dan ca 60 cm bereikbaar is. Lees meer op www.wadvaarders.nl.

Grote plannen voor Houtribdijk

Ijsselmeervereniging. Natuurmonumenten, het Blauwe Hart, Sportvisserij Nederland en Vogelbescherming maken grote plannen voor de Houtribdijk

Deze organisaties hopen met hun plan “Trintelzand”, de bedrijven die inschrijven voor de renovatie van de Houtribdijk, te verleiden om in hun plannen ook de natuur en recreatie een mooie plek te geven. Een “catalogus” met mogelijkheden voor eilanden, vooroevers, stranden etc. is gemaakt om de aannemers de mogelijkheid te bieden “best value” te bieden met toevoegingen die binnen de prijs worden toegevoegd. Het is erg jammer, maar ook wel begrijpelijk dat het doorlaatbaar maken van de Houtribdijk niet in de catalogus van natuurverbetering is opgenomen. Jammer omdat dat een harde voorwaarde blijft voor het herstel van de natuur in Markermeer en IJsselmeer. Begrijpelijk, omdat opdrachtgever Rijkswaterstaat die mogelijkheid niet zal toestaan, gezien haar visie op de waterkeringsfunctie van de Houtribdijk.In z’n meest verstrekkende vorm komt het plan neer op een zeer grote uitbreiding van de Marker Wadden met een groot ondiepte gebied met vele eilanden, ook ten noorden van de dijk. In dit concept past o.i. overigens heel goed het doorlaatbaar http://www.achaten-suisse.com/ maken van de Houtribdijk, omdat de ondiepten en eilanden dan tevens functioneren als stroom geleiding. Dus wie weet kan het er nog eens van komen.  

Het vlakke land en het zeil

Het vlakke land en het zeil

Het vlakke land en het zeil.

(Handboek varen met platbodemjachten)

Tekst:    Jan Kooijman
Uitgave:  Hollandia bv
             Postbus 317
             2000AH Haarlem
ISBN:    978 90 6410 473 2
Prijs:     € levitra vardenafil 10mg 29,90Dit boek richt zich op de beginnende platbodemzeiler die de basis onder de knie wil krijgen, maar ook tot de gevorderde zeiler die zijn zeilprestaties wil verbeteren.

Jan Kooijman, bekend als auteur van diverse boeken

over traditionele jachten, heeft in dit boekwerk zijn kennis

en ervaring van jaren bouwen, zeilen en schrijven in

23 hoofdstukken weten vast te leggen.

De teksten zijn met veel foto’s , tekeningen en

illustraties verduidelijkt.

Foto’s lustrum te Huizen

Foto’s lustrum te Huizen

Inmiddels staan enkele foto’s van het lustrum op de site. U vindt ze onder het kopje foto’s
In de loop van de komende weken worden www.buy-trusted-tablets.com de foto’s verder aangevuld.
Als u een onderschrift zou willen toevoegen dan kunt u een e-mail sturen naar het e-mailadres van de redactie.
Veel kijk plezier!

S.K.V.R. club wimpel

S.K.V.R. club wimpel

Helaas zijn wij genoodzaakt vanaf heden voor onze S.K.V.R.-clubwimpel een geringe vergoeding te vragen.
De wimpel is voor € 5,– te verkrijgen bij de werf, bij bestuursleden of tijdens evenementen.
Door het overmaken van € 6,50 op bankrekeningnr.: NL49 RABO 0313116725 t.n.v. SKV, Deil  o.v.v. “Clubwimpel” wordt de wimpel u http://www.achaten-suisse.com/ toegestuurd.
  • 1
  • 2