Nieuws items

Vaarroute Waardgronden nu open

Vaarroute Waardgronden is vanaf 12 juli geopend!

 

Nieuwe vaarroute Waardgronden
De route Waardgronden is vanaf halverwege de maand juli een extra vaarroute tussen de eilanden Ameland en Terschelling. Door deze kortere route te kiezen krijgen de zeehonden en vogels in de Blauwe Balg meer rust.
Lees verder op de site van de wadvaarders

Afscheid van de Werf van Rijnsoever

Reünie 28 september in Deil.

Ted en Lydia hebben met het bestuur van de Schipperskring besloten om op zaterdag 28 september bij wijze van afscheid van de werflocatie een laatste “reünie” in Deil te organiseren, waar gedurende ruim 50 jaar zoveel van onze mooie platbodems gebouwd en onderhouden zijn.  De locatie gaat zoals u weet een woonbestemming krijgen. Er zal onder andere klein materiaal uit het magazijn worden aangeboden (ter verkoop)  en tevens een gelegenheid zijn om uw eventuele tweedehands spullen zelf te verkopen. Er zal ook een hapje en drankje worden geserveerd.

U bent welkom vanaf 14.00 uur. De deuren sluiten om 18.00 uur.

SKVR Najaarsevenement 2019

Het najaarsevenement wordt dit jaar gehouden op 26 oktober 2019.

We brengen dit jaar een bezoek aan het Afsluitdijk Wadden Center. Een prima locatie en er staat ons een leuk programma te wachten.

Het programma voor de dag:

  • 12.00 – 13.00 Ontvangst meet koffie, thee en broodjes
  • 13.00 – 14:30 Bezoek expositie en Aquavista groep 1+2
  • 14:30 – 15:00 Pauze, koffie/thee met oranjekoek
  • 15:00 – 16:30 Bezoek expositie en Aquavista groep 3+4
  • 16:30 – 19:00 Aperatief, Oosters buffet en ijsbuffet.
  • 19:00 – Geschat einde bijeenkomst.

Voor belangstellenden is er de mogelijkheid om te overnachten in strandhotel Vigilante te Makkum met de mogelijkheid via de website zelf te boeken. Ook is het mogelijk een huisje te boeken bij Beach Resort Makkum,m voor één of meerdere nachten.

Inschrijven kan door een mail te sturen naar info@schipperskring.nl. De mail wordt dan doorgestuurd naar de organisator van het evenement. Vermeld in de mail met hoeveel personen we je mogen verwachten, of je de kazematten wilt bezoeken met of zonder gids en of je houder bent van een museumjaarkaart. Geef aan of je een vegetarische maaltijd wenst. Het totaalbedrag per persoon van €51,50, eventueel verhoogd met €7,50 p.p. voor een bezoek aan de kazematten, graag overmaken voor 1 oktober naar NL70 RABO 553918168 tnv J.C. Christiaanse e/o M.A. Christiaanse ‘t Hart.

Adres museum: Afsluitdijk 1c, 8752 TP Kornwerderzand. Tel: 0515-238222.

Startweekend SKVR-Noord op 8-9-10 juni

Beste Schippers van de Schipperskring, VSRP en Loefbijterlezers.

We wensen iedereen natuurlijk een goed vaarseizoen 2019.

Mocht dat beginnen op het startweekend 8-9-10 juni , dan bieden we met SKVR-Noord een mooi begin in dat Pinksterweekend.

Op zaterdag verzamelen we tussen 11:00 en 13:00 uur in Lemmer buitengaats bij het station van de KNRM (voor wie binnengaats blijft liggen: over de weg is het adres: Sluisweg 11 b te Lemmer).

Details

Helemelvaartsweekend SKVR-Midden aan de Kager plassen

Afgelopen jaar hielden we onze bijeenkomst op de WesteinderpIassen omdat we de eigenaren van met name de kleinere SKVR schepen uit het Groene Hart van Holland tegemoet wilden komen. (In de Randstad wonen heel veel SKVR leden) En …… we konden enkele nieuwe deelnemers verwelkomen. In navolging van dit succes gaan we nog een stapje verder en hopen op een nog grotere opkomst.

Details

Stichting ‘Maaien Waterplanten IJmeer Markermeer’ opgericht

Stichting ‘Maaien Waterplanten IJmeer Markermeer’ opgericht

Tijdens de HISWA Amsterdam Boat Show hebben het Watersportverbond en de HISWA Vereniging samen een nieuwe stichting in het leven geroepen die waterplanten gaan maaien op het IJmeer en Markermeer. De directeur van de HISWA Vereniging, Geert Dijks, zette samen met Arno van Gerven, directeur van het Watersportverbond, in het bijzijn van een notaris hun handtekening onder de statuten. De oprichting van de nieuwe stichting is daarmee een feit.

Er staat een bestuur klaar van zeven watersportondernemers en bestuurders van watersportverenigingen. Samen gaan ze zich inzetten om het maaien van waterplanten op het IJmeer en Markermeer optimaal te organiseren. Namens het Watersportverbond zijn er vijf watersportverenigingen vertegenwoordigd in het bestuur. Zo zal Willem Beunis (lid van KNZVR Muiden, optreden als voorzitter en treedt Michiel Insinger, ook lid van Muiden, op als penningmeester. Victor Schaarderburg (de Roerkoning), Max Bolweg (WV IJburg) en Rijk van Bennekom (WSV Hoorn) maken, naast twee bestuursleden namens de HISWA Vereniging, het bestuur compleet. Het Watersportverbond is trots op het feit dat er zoveel mensen uit haar achterban deze taak op zich willen nemen.

Maaiwerkzaamheden

“Wij gaan ondersteunen bij de uitvoering van de maaiwerkzaamheden”, vertelt Willem Beunis, voorzitter van de nieuwe stichting. “Dit betekent dat wij in onderhandeling gaan met marktpartijen die kunnen maaien. Ook kijken we samen met de gebruikers uit het gebied waar de knelpunten zijn, zodat de juiste plekken aangepakt worden. Wij willen met de beschikbare middelen van de verschillende overheden zoveel mogelijk veilig vaarareaal realiseren, want het is natuurlijk een prachtig en uniek vaargebied voor kleine én grote boten. Daar zetten wij ons graag voor in!”

De betrokken partijen hebben een position paper over de overlast van waterplanten voor de watersport opgesteld.

Download hier de Position paper >>

Structurele maatregelen

Naast het feitelijke maaien, gaat een andere werkgroep zich buigen over structurele maatregelen die de groei van waterplanten moeten inperken. Hierbij kan gedacht worden aan het verdiepen van vaarwegen (door te baggeren of te ontzanden), het aanleggen van recreatiebetonning, de gevolgen van het maaien voor de waterkwaliteit en voor de vispopulatie. In deze werkgroep zullen onder andere vertegenwoordigers van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, provincies, lokale overheden en private partijen waaronder het Watersportverbond deelnemen. Een samenwerkingsovereenkomst tussen genoemde partijen wordt op 3 april in Haarlem ondertekend.

Lees hier het volledige artikel.

Succesvolle nieuwjaarsbijeenkomst in Deil

De nieuwjaarsbijeenkomst van 19 januari in Deil was een succes!

De Nieuwjaarsbijeenkomst in Deil was een succes. Met een opkomst van ruim 90 personen was het gezellig druk. In de komende Loefbijter leest u er alles over.

Een van de sprekers was Pier Vellinga, een wetenschapper en hoogleraar met nationale en internationale bekendheid als deskundige op het gebied van klimaatverandering. Zijn presentatie willen we u niet onthouden en vind u hier.

Startsein aanleg Reevesluis in het Drontermeer

Door het Reevediep, de nieuwe waterverbinding (bypass) tussen de IJssel en het Drontermeer, wordt vanaf 2022 in extreme omstandigheden het hoogwater van de IJssel sneller afgevoerd via het Drontermeer en het Vossemeer naar het IJsselmeer. Om dit te realiseren nemen het Rijk, de provincie Overijssel, de provincie Flevoland en Waterschap Zuiderzeeland de komende jaren vier nieuwe maatregelen om het gebied rond Kampen beter te beschermen tegen hoogwater. Minister Schultz van Haegen heeft de projectbeslissing voor de eerste maatregel genomen. Ze geeft daarmee het startsein voor de bouw van de Reevesluis, één van vier maatregelen. Lees meer…

IJsselmeervereniging Nieuwsbrief nr.34

Waterplanten overlast neemt af & Schilders en tekenaars van het IJsselmeergebied gezocht.

Waterplanten:

De groei van fonteinkruid is in de Randmeren zo onstuimig dat watersporters er met hun boten niet meer doorheen komen. Daarom wordt het elke zomer één keer gemaaid door coöperatie Gastvrij Randmeren. Watersporters zouden liever meerdere keren willen maaien, maar daar is geen geld voor. Lees meer …

Schilders en tekenaars:

De IJsselmeervereniging bestaat 45 jaar en gaat een gedenkboek uitgeven. De redactie zou het leuk vinden als hierin ook een paar kunstwerken van onze leden opgenomen zouden kunnen worden.  Lees meer…

Klik hier om alle artikelen van nieuwsbrief 34 in te zien.

Werkzaamheden Marker Wadden

Tot medio 2018 geldt een vaarverbod voor het gebied waar Boskalis aan het werk is. Het werkgebied waar het vaarverbod geldt is gemarkeerd met gele betonning met een algeheel vaarverbod als topteken.

Onderstaande brief hebben wij onlangs ontvangen:

 

Beste watersporter,

Met deze brief willen wij u informeren over de werkzaamheden die Boskalis in opdracht van Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten uitvoert voor de aanleg van de Eerste Fase Marker Wadden.

Tot medio 2018 geldt een vaarverbod voor het gebied waar wij aan het werk zijn. Het werkgebied waar het vaarverbod geldt is gemarkeerd met gele betonning met een algeheel vaarverbod als topteken. Zie ook het Verkeersbesluit zoals op 5 februari 2016 is gepubliceerd in de Staatscourant (jaargang 2016, Nr. 5298, RWSV2015-00007314).

Het is verboden om het gemarkeerde werkgebied in het Markermeer rondom de te realiseren Eerste Fase Marker Wadden met vaartuigen in, uit of door te varen zonder ontheffing.

Binnen het gemarkeerde gebied wordt met groot materieel gewerkt en zijn plaatselijk ondieptes aanwezig. Wij verzoeken u voor uw eigen veiligheid dit vaarverbod in acht te nemen. Hartelijk dank hiervoor.

Met vriendelijke groet,

Bart van Asperen – Projectleider

Boskalis

 

  • 1
  • 2