Nieuws items

In memoriam Jan Kooijman

904 1080 schipperskring

IN MEMORIAM JAN KOOIJMAN 1923 – 2021

Met droefheid hebben het bestuur van de Schipperskring en de redactie van De Loefbijter kennis genomen van het overlijden van Jan Kooijman, erevoorzitter van de SKVR.

Hiermee verliest de wereld van het traditionele jacht een markante man die decennia lang mensen wist te verbinden met gevoel voor het erfgoed van het platbodemschip van het vlakke land.
Hij gaf blijk van durf door zijn baan bij de overheid in de jaren ’60 te beëindigen en in Deil aan de Linge de jachtwerf Kooijman & De Vries te vestigen. Hier werden door de jaren heen honderden rond- en platbodemjachten gebouwd, waardoor het traditionele schip niet in de vergetelheid raakte.

Met een kleine groep schippers van rond- en platbodemjachten richtte Jan midden jaren ’70 de Stichting Schipperskring Kooijman en De Vries op. Doel was het verbreden van de kennis van het varen met de traditionele scheepstypen. De kopers konden een casco laten bouwen en dit vervolgens zelf betimmeren en inbouwen. Ter begeleiding organiseerde de werf daartoe instructiedagen, waaruit een enthousiaste groep deelnemers ontstond. In die tijd bleek dat een aansprekend idee.

Vervolgens groeide de behoefte om gezamenlijk het varen en zeilen met de nieuwe schepen te gaan beoefenen, waarbij Jan ervoor zorgde dat er zoveel mogelijk in overeenstemming met historische vaarwijze, zeilvoering en beschrijvingen rekening werd gehouden.

Met bekende jachtarchitecten, zoals Vreedenburgh, W. Akkerman en Gipon, en ondersteund door onderzoeken in het Waterloopkundig Laboratorium gaf Jan er blijk van dat zijn betrokkenheid bij het in stand houden van het traditionele schip veel verder ging dan het afleveren van een jacht aan een klant: de jachten moesten naast een authentieke uitstraling ook goede zeileigenschappen hebben.

De Loefbijter groeide uit van de eenvoudige werffolder tot een mooi blad met een oplage van ruim 500 stuks onder redactie van een groep van vier schippers (m/v), waarin Jan zijn bijdrage leverde. Een breed scala aan onderwerpen, technisch, historisch, reisverslagen, vult de Loefbijter al 45 jaar. Na de komende fusie met de VSRP blijft de Loefbijter het verenigingsblad.
Van de hand van Jan verschenen tal van boeken over het varen en beter varen met platbodems. Voor zijn verdiensten werd Jan in 2003 onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Nadat de werf in Deil werd voortgezet door Ted en Lydia van Rijnsoever bleef Jan met zijn vrouw Ank varen met een scheepje uit eigen stal. Nadat Ank was overleden legde hij zich toe op het geschikt maken van de schepen voor éénmansbediening.

Tot op zeer hoge leeftijd trok hij er met zijn grundel Louise op uit en kon je hem aantreffen op de Friese meren, maar evenzo in de Zeeuwse delta en de Biesbosch. Vanuit zijn aanleunwoning in Reeuwijk kon hij met zijn grundel op de Reeuwijkse en Nieuwkoopse plassen zwerven, maar ook een middagdutje aan boord was voor Jan niet te versmaden. Soms verzeilde hij in gevaarlijke omstandigheden, aan het vertellen ervan ontleende hij stof voor interessante gesprekken. Zijn heldere geest maakte hem tot het laatst toe een boeiende gesprekspartner.

Vaarwel Jan, ook achter de horizon, de uiterton voorbij, is een schip niet weg, we zien het alleen niet meer.

Regioweekend SKVR-Noord & VSRP op  5 & 6 juni 2021

1080 719 schipperskring

Regioweekend SKVR-Noord & VSRP   op  5 & 6 juni 2021

Uitnodiging aan leden SKVR en VSRP

doorgang onder voorbehoud coronarichtlijnen RIVM.

Klik hier voor de details

Regioweekend SKVR-Midden Hemelvaart

780 540 schipperskring

Hemelvaartweekend donderdag 13 mei t/m zondag 16 mei 2021

SKVR Midden-Nederland organiseert al vele jaren voor haar leden een bijeenkomst tijdens het Hemelvaartweekend.
Voor veel schippers is deze bijeenkomst altijd een extra stimulans om in het voorjaar flink door te werken zodat het schip op tijd vaarklaar is. Want je wil toch met je schip weer goed voor de dag komen!

Klik hier voor de details.

Aangepaste openingstijden Schellingwouderbrug Durgerdam

680 510 schipperskring
Aangepaste openingstijden Schellingwouderbrug Durgerdam

De afstandsbediening van de Schellingwouderbrug bij Durgerdam is defect.

1 oktober 2020

Vaarders van Amsterdam en de de Staande Mast Route opgelet! De afstandsbediening van de Schellingwouderbrug bij Durgerdam is defect. Dit heeft tot gevolg dat de brug op dit moment ter plekke door brugwachters wordt bediend en dat de brug aangepaste openingstijden heeft.

De brug werd voorheen 24 uur per dag bediend met spitsluitingen op werkdagen. De nieuwe bedientijden zijn:

  • Maandag t/m zondag: 09.00-22.00 uur
  • Maandag t/m vrijdag spitsluiting: 16.00-18.00 uur

Het is de verwachting dat de afstandsbediening in het voorjaar 2021 hersteld is. Zodra de brug weer de normale bedieningstijden overneemt, maken wij dat bekend.

Weekend SKVR-Noord op 12 en 13 september 2020 gaat niet door

1080 720 schipperskring

 

Weekend SKVR-Noord op 12 en 13 september 2020 gaat niet door

 

Helaas gaat het komende weekend van 12 en 13 september niet door. Velen van u hadden dit al zien aankomen, getuige het wel bijzonder lage aantal aanmeldingen. En omdat we in september mogelijk al een tweede coronagolf moeten verwachten heeft het organisatieteam besloten geen extra inspanningen te doen om het aantal aanmeldingen omhoog te krijgen. Het gaat ons wel aan het hart, want het sociale contact is nou juist wat de vereniging samenbindt en wat we zo waardevol vinden. Bovendien is dát nou juist wat we in deze tijd zo missen.

 

De weinigen die zich ingeschreven hadden zijn al persoonlijk bericht. Blijf gezond en we hopen op betere tijden!

 

Het team van SKVR-Noord:

Jan en Jikke de Jong,

Sjoukje Volbeda en Fabio Poelhekke

Najaars evenement op 17 oktober 2020 gaat niet door

1080 607 schipperskring

Najaars evenement “De sluizen van IJmuiden” op 17 oktober 2020 gaat niet door.

Vanwege de corona-maatregelen is het niet mogelijk dit evenement door te laten gaan.

In memoriam Siem de Vries

705 695 schipperskring

Ons bereikte het bericht dat op 27 februari  jl. Siem de Vries op 86 jarige leeftijd is overleden in zijn woonplaats Enkhuizen.

Zijn naam is vanaf 1967 verbonden geweest aan de Jachtwerf Kooijman en de Vries tot 1981, het jaar waarop de werf overging in de handen van Ted (en Lydia) van Rijnsoever. Samen met Jan Kleijwegt stichtte hij daarna de Scheepsbouwers in Werkendam, waar hij zelfs tot na zijn pensionering bij de cascobouw betrokken bleef. Ook de Schipperskring heeft altijd zijn naam “in het vaandel “ gehouden.

Siem was één van de weinigen die met zijn mensen strakke stalen casco’s van ronde schepen kon bouwen. Vanuit zijn ijzerwerkplaats in Deil vertrokken vele honderden rond- en platbodems, hetzij naar de nieuwe eigenaar, hetzij naar de afbouwafdelingen van de werf.

Hij  bouwde voor zichzelf onder meer een 8.25 m Lemmeraak naar ontwerp van Arie de Boer, de Symen Pot. Tijdens zijn Scheepsbouwerstijd werd door hem een 6 m open Staverse Jol gebouwd, waarmee hij ook na zijn pensionering vanuit Enkhuizen voer.

Wij herinneren ons hem als een stoere en altijd opgewekte man, die mede zijn stempel heeft gedrukt op de platbodembouw in Nederland.

Aardig opgeruimd

1080 720 schipperskring

Zoals velen al weten worden de loodsen van de scheepswerf Van Rijnsoever te Deil afgebroken om deels plaats te maken voor woningbouw. De navolgende foto’s geven een goede impressie van de werkzaamheden.

 

 

 

 

Ruim 100 miljoen voor natuur in het IJsselmeergebied

735 525 schipperskring

Ruim de helft van het budget voor natuurherstel van de grote wateren is toegewezen aan het IJsselmeergebied. De IJsselmeervereniging is verheugd dat er nu voor het eerst een flinke som ter beschikking komt voor de natuur en de rehabilitatie van het ecosysteem van het IJsselmeergebied. Wat betreft de Marker Wadden wil het Rijk eerst de evaluatie van de ecologische effecten afwachten voor in verdere uitbreiding te investeren. Prioriteit is gegeven aan vijf kleinere, deels al opgestarte projecten.

 

Lees verder op de site van de IJsselmeervereniging

Nieuwjaarsbijeenkomst 18 januari 2020

900 390 schipperskring

De traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst zal dit jaar plaats vinden op de Museumwerf Vreeswijk te Nieuwegein. Een paar jaar geleden hielden we daar al een Najaarsbijeenkomst en hebben ervaren dat dit een sfeervolle entourage is. Het is een mooi alternatief voor de werf in Deil.

Het bestuur verwelkomt u graag op zaterdag 18 januari. Vanaf 10.30 uur staat de koffie klaar. Op het programma staat een presentatie door de Waddenvereniging over de huidige staat van ons nationale erfgoed De Wadden met daarbij ook de bedreigingen vanuit de klimaatveranderingen. Verder wil het bestuur zijn plannen voor het samengaan met de VSRP uitgebreid toelichten en met u daarover in discussie gaan. De lunch om ca. 12.30 uur, natuurlijk ook met erwtensoep, alsmede de borrel worden verzorgd door de vrijwilligers van het Museum. Wij verwachten af te sluiten tussen 15.00 en 16.00 uur.

Wat verder nog van belang is:

  • De capaciteit is beperkt, zodat we een maximum aantal deelnemers van 90 moeten hanteren, dus geef u tijdig op via ledenadministratie@schipperskring.nl (mail). Uw bijdrage kunt
    u reeds voldoen door overmaking van € 17,50 p.p. op het bekende rekeningnummer: NL 49 RABO 0313 1167 25 t.n.v. Schipperskring.
  • Houd de site in de gaten w.b. overschrijding van het maximaal aantal inschrijvingen.
  • Veiligheid: de Museumwerf is deels een industriële werkplaats met werkende machines en allerhande obstakels, afgezet met hekken, oneffen terrein en open water zonder beveiliging; wees voorzichtig.
  • Parkeren: kan niet op het terrein van de Museumwerf Vreeswijk (m.u.v. invaliden); parkeren kan (beperkt) op het parkeerterrein rechts naast de toegang, in de woonwijk, in het verlengde van de Wierselaan bij het Fort (2 minuten lopen) of aan de overkant van het water (Prins Hendriklaan tegenover huisnummer 28) met toegang tot de werf middels het handbediende voetveer;
  • Openbaar vervoer: u kunt met de buslijn 77 vanaf Utrecht c.s. naar de Museumwerf Vreeswijk komen, bushalte ‘Museumwerf’ voor de deur.

Op 12 januari hebben zich 59 personen aangemeld.