Nieuws items

Het vlakke land en het zeil

150 150 schipperskring

Het vlakke land en het zeil

Het vlakke land en het zeil.

(Handboek varen met platbodemjachten)

Tekst:    Jan Kooijman
Uitgave:  Hollandia bv
             Postbus 317
             2000AH Haarlem
ISBN:    978 90 6410 473 2
Prijs:     € levitra vardenafil 10mg 29,90Dit boek richt zich op de beginnende platbodemzeiler die de basis onder de knie wil krijgen, maar ook tot de gevorderde zeiler die zijn zeilprestaties wil verbeteren.

Jan Kooijman, bekend als auteur van diverse boeken

over traditionele jachten, heeft in dit boekwerk zijn kennis

en ervaring van jaren bouwen, zeilen en schrijven in

23 hoofdstukken weten vast te leggen.

De teksten zijn met veel foto’s , tekeningen en

illustraties verduidelijkt.

Foto’s lustrum te Huizen

150 150 schipperskring

Foto’s lustrum te Huizen

Inmiddels staan enkele foto’s van het lustrum op de site. U vindt ze onder het kopje foto’s
In de loop van de komende weken worden www.buy-trusted-tablets.com de foto’s verder aangevuld.
Als u een onderschrift zou willen toevoegen dan kunt u een e-mail sturen naar het e-mailadres van de redactie.
Veel kijk plezier!

Kleding SKVR

150 150 schipperskring

Kleding SKVR

Het bestellen van de kleding, voorzien van het SKVR embleem en eventueel de naam van early stage symptoms of hiv uw eigen schip, kunt u hier doen.

S.K.V.R. club wimpel

150 150 schipperskring

S.K.V.R. club wimpel

Helaas zijn wij genoodzaakt vanaf heden voor onze S.K.V.R.-clubwimpel een geringe vergoeding te vragen.
De wimpel is voor € 5,– te verkrijgen bij de werf, bij bestuursleden of tijdens evenementen.
Door het overmaken van € 6,50 op bankrekeningnr.: NL49 RABO 0313116725 t.n.v. SKV, Deil  o.v.v. “Clubwimpel” wordt de wimpel u http://www.achaten-suisse.com/ toegestuurd.

Handboek varen met platbodemjachten

150 150 schipperskring

Handboek varen met platbodemjachten

Tekst:      visiter le site web du posteur Jan Kooijman,

Uitgave:    Hollandia b.v.  2009.
               Postbus 317
               2000AH  Haarlem
Prijs:        € 29.75.
Het fraai gebonden boek van 250 pagina’s is
verlucht met veel foto’s en tekeningen en is
verkrijgbaar in de boekhandel en
bij de auteur: kooijman.jan@gmail.com

Schuitengat beter bevaarbaar

300 150 schipperskring

Rijkswaterstaat vervangt medio mei de vaarwegmarkering van het Schuitengat richting Vliestroom in de Waddenzee door rode en groene markeringen. Nadat de route over de drempel jarenlang onbevaarbaar was, is het vaarwater ten westen van Terschelling sinds enkele jaren met gele boeien gemarkeerd als ‘bijzonder vaarwater’, wat duidt op een beperkte bevaarbaarheid.

Uit metingen blijkt dat de geul zich langzaam heeft verdiept en momenteel 2,7 meter beneden NAP is. Door deze verbeterde bevaarbaarheid heeft Rijkswaterstaat besloten om de geul als normaal vaarwater aan te merken.

Het is op dit moment niet te zeggen of de verdieping van dit deel van het Schuitengat standhoudt of doorzet. Rijkswaterstaat monitort het gebied in en rond de vaargeul intensief. Als de geul toch weer te ondiep wordt, dan keert de gele markering terug. Rijkswaterstaat verwacht echter dat in ieder geval komend jaar gebruik kan worden gemaakt van de route tussen Schuitengat en Vliestroom.

Maximumsnelheid

Alle beroeps- en recreatievaart kan op eigen verantwoordelijkheid gebruik maken van de route. De vaargeul maakt echter geen onderdeel uit van de snelvaarroutes op de Waddenzee. Er geldt een maximumsnelheid van 20 km/u. Vaarweggebruikers dienen altijd goed voorbereid en geïnformeerd op reis te gaan.

Ontwikkeling Schuitengat

De Waddenzee is een bijzonder gebied dat voortdurend in beweging is. Geulen worden dieper of ondieper of verleggen zich en zandplaten groeien aan of kalven af. Vanwege deze dynamiek en moeilijke voorspelbaarheid blijft het nog uiterst onzeker of de geul geschikt wordt als veerroute tussen Harlingen, Terschelling en Vlieland. Ondanks de verdieping over de drempel ziet Rijkswaterstaat elders in de aanstromende hoofdgeul verondieping. Dit kan duiden op een reactie van grootschalige ontwikkelingen, waarbij niet de huidige geul over de drempel, maar een geul dichter langs de Noordsvaarder zich verder ontwikkelt tot www.buy-trusted-tablets.com hoofdgeul. De geul over de drempel zal in dat geval vermoedelijk weer verzanden. Rijkswaterstaat blijft de morfologie van het gebied en de geul nauwgezet volgen.