OVER DE SKVR

De Schipperskring kent een transparante organisatie met een bestuur en redactie. De kosten voor de deelnemende schepen zijn zeer beperkt en er zijn met name op het vlak van verzekeringen voor de deelnemende schippers belangrijke besparingen te behalen

De SKVR stelt zich ten doel de belangen te behartigen van de eigenaars van traditionele zeilschepen die tot 1981 door de werf Kooijman en De Vries in Deil zijn gebouwd en sindsdien door Jachtwerf Van Rijnsoever te Deil worden gebouwd; alsook van traditionele zeilschepen die tussen 1981 en 2005 door De Scheepsbouwers in Werkendam werden gebouwd.

De stichting is opgericht in 1976 met de naam “Stichting  Schipperskring Kooijman en de Vries” en heeft de heer J.W. Kooijman als ere-voorzitter vanwege zijn bijzondere verdiensten voor de Schipperskring en zijn grote bijdrage aan de ontwikkeling van het traditionele zeilschip tot familiejacht.

De doelstelling van de stichting is het vaarplezier en de deskundigheid te bevorderen door:

– het organiseren van instructiedagen en activiteiten op het water,
– het uitwisselen van ervaring,
– het oefenen in zeilen met traditionele vaartuigen.

Alle donateurs (ca. 500) ontvangen het eigen tijdschrift  ‘De Loefbijter’  welke vier maal per jaar verschijnt. In het dagelijks spraakgebruik wordt de stichting kortweg  “Schipperskring” of “SKVR” genoemd.

De donatie bedraagt € 27,50 per jaar.

De Stichting Kooijman en de Vries en van Rijnsoever staat ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel Midden-Nederland te Utrecht onder nummer 41059004.

Secretariaat
Ries de Jong

 

Voorzitter

Willem Kooijman

 

Secretaris

Ries de Jong
info@schipperskring.nl

Penningmeester

Rob Thuis

Bestuursleden

Ted van Rijnsoever

Frank Teurlings

 

Voorzitter Loefbijter

Jan Hendrik Ockels

 

Redactie Loefbijter

Jan Hendrik Ockels

Sjoukje Albeda

Albert Lemson

Monique Teurlings

Frank Teurlings

Ronald Groen

Ledenadministratie

Rob Thuis