SKVR-Noord

Regioweekend SKVR-Noord & VSRP   op  5 & 6 juni 2021

Uitnodiging aan leden SKVR en VSRP

doorgang onder voorbehoud coronarichtlijnen RIVM.

De verwachting is dat velen dan al ingeënt zijn wat de kans op het doorgaan van deze bijeenkomst vergroot. Toch is de uitvoering van het programma afhankelijk van de coronaregels die er op dat moment gelden. De afspraken met de verschillende ondernemers en vertegenwoordigers voor de uitvoering van het programma zijn daarop gebaseerd.

Het maximum aantal deelnemers is gesteld op 32 personen. Aanmeldingen worden vanaf nu op een wachtlijst gezet. Mochten er plaatsen vrijkomen dan geeft dat mogelijkheden voor deelname van degene die op de wachtlijst staan.

Op vrijdagmiddag/avond  4 juni kan er al aangelegd worden voor overnachting bij de eilandjes van de Marrekrite in de Jeltesloot bij de kruising met de Wimerts

Programma:

Op 5 juni,

12.00 – 12.30  – Ligplaats kiezen bij Biologische Melkveehouderij op de Gouden Boaium  Heeg in de Nauwe Wimerts (vaarwater kruising Jeltesloot/Wimerts naar Woudsend). Grote SKVR-vlag wappert aan mast Vollenhovense bol.

12.45 – Welkom/Palaver

13.00 – Bezoek aan Biologische Melkveehouderij en het natuureiland De Gouden Boaium. Tijdens de rondgang wordt ons verteld over weidevogelbeheer in combinatie met biologisch boeren

15.00 – Na thee en koffie op de boerderij gaan we met onze schepen via Woudsend en het Slotermeer naar Sloten. In het Slotergat voor Sloten kiezen we ligplaats bij Camping de Jerden

19.00 – Barbecue/buffet in/bij het restaurant van De Jerden en bijpraten

 

Op 6 juni

10.00 – Koffie/Thee uit eigen kan

10.30 – Demonstratie door de Schutterij van Sloten met smeuïge anekdotes verteld door de Stadsomroeper

12.00 – Palaver/afsluiting

 

De kosten zijn afhankelijk van het aantal deelnemers. Wij zullen u informeren over de kosten nadat we weten op hoeveel deelnemers wij ongeveer kunnen rekenen.

De opgave kunt doen via het emailadres: janenjikkedejong@gmail.com onder vermelding van familienaam, emailadres, aantal personen, scheepstype/en naam schip. Graag voor 21 mei.

Informatie over de verschillende programmaonderdelen kunt u vinden;

Het programma is met zorg samengesteld en staat borg voor leuke informatie een vrolijke noot, sfeer en gezelligheid. We hopen op doorgaan en dat velen na een lange periode elkaar weer persoonlijk kunnen ontmoeten.

Wel of niet doorgaan en wat de kosten zijn, via de mail wordt u geïnformeerd.

Oerol gaat helaas niet door. Dit betekent dat we ’s middags in alle rust onze reis kunnen vervolgen of huiswaarts gaan naar onze thuishaven.

Met een hartelijke groet,

 

Namens SKVR-Noord;

Jikke en Jan de Jong

Telefoon: 06-15026429

Vollenhovense bol Zwarte Vrouw

De activiteiten van SKVR-Noord worden georganiseerd door

Jikke en Jan de Jong (06 15026429)
Sjoukje Volbeda en Fabio Poelhekke (06 28886421)

info@schipperskring.nl