SKVR-Zuid

Herfstweekend 30/9-1/10

SKVR-eskader kan Biesbosch en Deltagebied verkennen
Als vervolg op de inleidingen die op 21 januari in Deil zijn gehouden wil ik proberen een gezamenlijke vaartocht door de Biesbosch te organiseren. Bij voldoende animo kunnen wij dan ook een wandeling onder leiding van een boswachter krijgen.

Zoals in de vorige Loefbijter is vermeld, staat het Herfstweekend (30/9 en 1/10) in en rond de Biesbosch al op de agenda. Daarin staat het zeilen op de eerste plaats en de deelnemers uit voorgaande jaren willen dit zo houden, dus dat blijft op de agenda staan.

Inmiddels blijkt er toch wel belangstelling te zijn gegroeid om de Biesbosch verder te leren kennen. Hiertoe zamel ik aanmeldingen in van schippers die aan het begin van het vaarseizoen of in de zomer dat vaargebied willen verkennen. Denk dan aan een verblijf van minimaal 4 dagen in de Biesbosch.

Maar groter vaarwater zoals het Haringvliet met een verkenning van het eiland Tiengemeten en daarbij een uitstapje naar het zoute water van de Voordelta via de sluis in de stormvloedkering bij Stellendam kan ook op uw verlanglijst staan. De Voordelta is het gebied direct buiten de dammen in de delta, waar betonde geulen en zandplaten als in de Waddenzee voor velen van ons een nog niet eerder verkend vaargebied vormen.

Mail mij met uw antwoorden op de volgende vragen:
verkenning Biesbosch                                     ja / nee
voorkeur week nummer                                 18, 19, 20, 23, 24, 25 (meerdere antwoorden mogelijk)
Verkenning Tiengemeten en Voordelta      ja / nee  in bovenstaande weken

Er zijn veel mogelijkheden om uw schip een weekje in een van de vele havens te laten liggen als u met het openbaar vervoer naar huis wilt reizen. Een vervolg  in de vorm van de verkenning van de Zeeuwse Stromen is dan ook voor te bereiden voor geïnteresseerden.

Voorbereiding Zeeuwse Stromen               ja / nee

Vermeld in uw mailbericht uw naam, scheepsnaam en –type en aantal vermoedelijke opvarenden. Ik zal een voorstel doen aan geïnteresseerden en u krijgt per mail antwoord.
Ries de Jong (secretaris@schipperskring.nl)