Najaarsevenement 2018

  • augustus 12, 2018
print

(Let op: Aangepast adres restaurant!).

Het najaarsevenement vindt dit jaar plaats op zaterdag 27 oktober.

Een bezoek aan het Watersnoodmuseum te ouwerkerk.

Na denken, peinzen en toeval hebben Marian en ik opnieuw, naar onze mening, een geweldige bestemming gevonden voor ons najaarsevenement in oktober. Afgelopen winter hebben wij voor de tweede keer een bezoek gebracht aan het watersnoodmuseum in Ouwerkerk. Wie van ons, inmiddels vele 65-plussers, herinneren zich niet die zondagochtend in februari 1953. Noorderstorm en springtij deden de dijken in Zeeland bezwijken en heel Nederland raakte in rep en roer. Zeeland, delen van Noord-Brabant en Zuid-Holland werden bedreigd en liepen waterschade op. Verschrikkelijke tonelen speelden zich af in de getroffen gebieden en het duurde lang eer er met de toenmalige en gebrekkige communicatie niet alleen redding op gang kwam, maar ook inzicht in de situatie. Een indrukwekkend museum houdt de herinneringen aan deze watersnood levendig maar geeft ook een duidelijk beeld van hoe het er toen aan toeging. Wij, mensen van 70+ en ouder zullen het zich wel duidelijk herinneren maar mensen van na 1950 kunnen het alleen maar weten via overlevering. Welnu, 65 jaar na de ramp is het zeer de moeite waard om herinneringen op te halen of kennis te maken met wat toen plaats vond. Het aanpakken van de Deltawerken werd een rechtstreeks gevolg van deze ramp want dit mocht nooit meer gebeuren. Een project zoals het in deze tijd nooit meer uitgevoerd zou kunnen worden omdat het huidige overleg daar te vertragend op zou werken. Was het toen niet de minister van financiën, Willem Duizenberg die de knoop doorhakte en zei: beginnen maar. Dit alles is in dit watersnoodmuseum op een geweldige manier in beeld gebracht waarbij gebruik gemaakt is van de caissons die gebruikt werden om de gaten in de dijken te dichten. Om na dit museumbezoek van de opgedane indrukken te herstellen hebben wij in restaurant “De Vierbannen” nog een heerlijk moment om na te praten en te verwerken wat we allemaal gezien hebben.

Programma in het museum: uur inloop

12.00 / 12.30 uur entree individueel af te rekenen i.v.m. grote hoeveelheid museumkaarten

12.30 / 13.30 uur lunch

13.30 / 14.30 uur extra lange inleiding

14.30 / 16.00  uur museumbezoek

16.00 uur afsluitend kopje koffie/thee met Zeeuwse bolus

Vanwege de sluiting, per 28 augustus, van restaurant de Vierbannen worden we ontvangen bij Hostellerie Schuddebeurs aan de Donkereweg 35, 4317 NL Schuddebeurs-Noordgouwe. Hier kan men eventueel ook overnachten. Hostellerie Schuddebeurs is te bereiken onder nummer 0111-413103 en per mail: hostellerie@schuddebeurs.nl

16.30 vertrek naar Hostellerie Schuddebeurs (9 km)

De culinaire invulling als volgt zal zijn:

17.00 uur        Ontvangst in Hotellerie Schuddebeurs waarbij geserveerd een aperitief en enkele hapjes.

18.00 uur        Aanvang diner bestaande uit:

  • Soep van de dag
  • Keuz uit: vis van de dag/biefstuk/gekookte mosselen en dat alles voorzien van   passend garnituur.
  •  Ijs met seizoenfruit en dat alles van eigen Zeeuwse bodem

± 19.30 uur     Einde.


Inschrijving najaarsevenement 2018 Watersnoodmuseum in Ouwerkerk op zaterdag 27 oktober.

Ten behoeve van het restaurant wordt u gevraagd van tevoren uw voorkeur op te geven voor vis/vlees of mosselen. Wij vragen u dit bij de overmaking te vermelden.

U kunt zich aanmelden door € 51 pp. over te maken op bankrekeningnummer NL70RABO0553918168 t.n.v. J. C. Christiaanse e/o M. A. Christiaanse ’t Hart.

Ter bevestiging kunt u daarnaast een mail naar info@schipperskring.nl sturen zodat Jan en Marianne op voorhand weten dat u zich heeft ingeschreven.

Het juiste adres voor het museum is:

Weg van de Buitenlandse Pers 5

4305 RJ Ouwerkerk

Telefoon: 0111 – 644 382